ชาร์ ไพรเวท ไดน์นิ่ง รูม

ขนาด: 52 ตารางเมตร

จำนวนแขกที่รองรับได้: 8 – 25 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดประชุมและสัมมนา