ห้องอาหารชาร์

ขนาด: 75 ตรม.

จำนวนแขกที่รองรับได้: สูงสุด 70 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดประชุมและสัมมนา