ห้องอาหารเมโทร ออน ไวร์เลส

ขนาด: 140 ตรม.

จำนวนแขกที่รองรับได้: สูงสุด 80 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม ผังห้องประชุม

ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดประชุมและสัมมนา