ห้องประชุมเนเบอร์ฮูด

ขนาด: 52.31 ตรม.

จำนวนแขกที่รองรับได้: สูงสุด 30 ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม ผังห้องประชุม

ข้อมูลเพิ่มเติม การจัดประชุมและสัมมนา